Puerperalpsykos

Puerperalpsykos är ett ovanligt tillstånd som drabbar 1/1000 kvinnor i efterförloppet av en förlossning. Patienten är starkt förvirrad och affektivt påverkad. Prognosen är mer gynnsam än vid andra psykotiska tillstånd. Risken att drabbas av en puerperalpsykos vid ytterligare förlossning är kraftigt förhöjd för de kvinnor som drabbats.