Psykos

En cykloid psykos är en slags blandform mellan manodepressiv sjukdom och en psykos. Med psykos menas att man har vanföreställningar och en förvrängd verklighetsuppfattning, ofta med hallucinationer. En manodepressiv sjukdom brukar man kalla cyklisk. En del människor pendlar mellan att vara nedstämda och upprymda medan andra bara svänger mellan normaltillstånd och antingen nedstämdhet eller upprymdhet. Om man kombinerar detta med att man i perioder om minst två veckor också har den typ av vanförställningar som kännetecknar en psykos, så har man en så kallad cykloid psykos. Under den psykotiska perioden ska man varken vara deprimerad eller manisk.