Psykiatrisk ordlista

Alexithymi
Tillstånd där en person har svårt att uttrycka och förstå sina egna och andras känslor. Ofta medför detta minskad förmåga att drömma och fantisera och svårigheter att skilja mellan reaktioner av till exempel ilska och sorg.

Alexithymi kan förekomma vid bland annat Aspergers syndrom.

Anterograd amnesi
Närminnesförlust. Oförmåga att skapa nya minnen.

Dysfori
Dysterhet, olust, irritabilitet

Nihilistiska vanföreställningar
Känsla av tillvarons meningslöshet och morallöshet.

Overinclusive
Att sakna förmåga att filtrera bort oväsentligheter. Överdrivande av ovidkommande detaljers betydelse.

Persekutoriska vanföreställningar
Patienten är övertygad om att andra vill henne illa