Postpartumdepression

Efter en förlossning är risken att insjukna i en depression avsevärt högre än annars. En till två mödrar av tio drabbas av dpostpartumdepression, eller postnatal depression som det också kallas, månaderna efter förlossning. Man har inte noterat någon koppling till negativa livshändelser under graviditeten utan orsaken anses vara de stora hormonella omställningar som en förlossning innebär (snabbt fall i östrogen- och progesteronnivåer).

Postpartum Blues eller Maternity Blues är en mer kortvarig nedstämdhet och emotionell instabilitet som drabbar mer än hälften av alla nyblivna mammor ett par dagar efter förlossningen. Även detta anses bero på hormonella förändringar.

Man vill identifiera de kvinnor som löper risk att drabbas av postpartumdepression då det kan få stor inverkan på barnets anknytning till mamman. Riskfaktorer är:

  • Tidigare depression
  • Depression hos nära anhörig
  • Depressionssymptom under graviditet
  • Starkt förhöjd risk vid tidigare postpartumdepression