Paniksyndrom

Behandling
SSRI som bör trappas upp långsamt. Under inledningen av behandlingen kan ångesten förstärkas. Detta bör patienten informeras om. SSRI bör kombineras med bensodiazepiner, t ex Alprazolam, under de inledande veckorna för att lindra ångesten snabbare. Man får räkna med 3-6 veckor innan SSRI har full effekt.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) har god effekt vid panikångestsyndrom och agorafobi. KBT kan ges som enskild behandling eller i kombination med farmakologisk behandling. Effekten av fullföljd KBT-behandling har visat sig kvarstå längre än vid enbart farmakologisk behandling.