Oxazepam

Oxazepam tillhör gruppen bensodiazepiner.

Oxazepams effekt är relaterad till receptorer i CNS, kopplade till GABA-komplexet. Tillförsel av oxazepam anses öka GABA-effekten. Varken under eller efter utsättande synes oxazepam påverka REM-sömnen.

Risk för toleransutveckling föreligger.

Sobril ®
Oxazepam ®