Mutism

Mutism eller stumhet är en fysiskt eller psykiskt framkallad oförmåga att tala. För att särskilja mellan psykisk mutism och neurologisk mutism kan man injicera lugnande medicin som t ex barbiturater. Vid psykiskt orsakad mutism avtar mutismen då för en stund.

Selektiv mutism förekommer hos barn. Barnet kan tala normalt men i vissa situationer upphör talförmågan. Samband med hög ångestnivå och autism.