Mirtazapin

Mirtazapin
Mirtazapin ®

Verkningsmekanism
Mirtazapin är en alfa-2-anttagonist samtidigt som det är en serotonin 2-A-, 2C och 3-receptorantagonist. Det blockerar även H1-receptorn vilket förklarar den ångestdämpande och sederande effekten.

Även om återupptagshämningen av monoaminerna leder till en direkt ökning av synapsaktiviteten så medför den också en omställning av nervcellerna med en aktivering av cellkärnan, produktion av nya proteiner och plastisk förändring av neuronen. Den processen tar någon vecka och anses förklara latensen i klinisk effekt.