Läkemedelsberoende

Socialmedicinskt klassificerar man beroendetillstånd som terapeutiskt eller epidemiskt. Terapeutiskt beroende innebär att patienten initialt kommit i kontakt med preparatet via sjukvården. Patienten tar ofta sin medicin enligt ordination men kan inte fungera normalt utan den.

Bensodiazepinberoende
Mångårig hög konsumtion av bensodiazepiner kan ge symptom som liknar både psykisk sjukdom och personlighetsstörning. Andra symptom kan maskeras. Det är därför viktigt att bilda sig en god uppfattning om patientens tablettintag och avgifta denne inför psykisk diagnostik.

Vid nedtrappning av bensodiazepiner finns risk för återfall i alkoholmissbruk om sådant förekommit tidigare. Detta beror på att både bensodiazepiner och alkohol stimulerar GABA-systemet i centrala nervsystemet. En patient som är under nedtrappning av bensodiazepiner kan av denna anledning lindra eventuella abstinenssymptom med alkohol. Man bör därför ta ställning till att kombinera nedtrappningen med antabusbehandling.

Tablettnedtrappning
Inför en nedtrappning kan det var bra att ställa in patienten på en jämn och väl fördelad stabiliseringsdos. Speciellt om patienten inte själv klart kan redogöra för hur mycket av medicinen hon tar dagligen. För att klargöra detta kan patienten föra en tablettdagbok. Det kan vara klokt att kontakta de läkare som förskrivit preparatet så att även de görs medvetna om att patienten nu ska trappa ned sin konsumtion. Man bör informera patienten om att man planerar att ta denna kontakt.

I öppenvård är en lämplig nedtrappningstakt 10 % av dosen var 14:e dag. Om patienten upplever abstinensen som allt för jobbig bör man stanna på den aktuella dosen och avvakta med nästa nedtrappning tills att patienten känner sig stabil på den aktuella dosen. Man bör inte gå upp till en högre dos för att minska abstinensbesvär.

När medicinen är helt utsatt får patienten räkna med att känna av abstinens under lika många månader som antalet år hon missbrukat. Det vill säga att om en patient medicinerat med bonsodiazepiner i 20 år känner hon av abstinens i 20 månader efter 0-ning av medicinen.