Krampanfall

Generaliserat toniskt-kloniskt anfall