Konfusion

Att skilja mellan konfusion, demens och depression

Konfusion
Förlopp: Fluktuerande, reversibelt
Kognition: Tillfälligt nedsatt
Varaktighet: Dagar-veckor

Demens
Förlopp: Irreversibelt, progress
Kognition: Permanent nedsatt
Varaktighet: Permanent

Depression
Förlopp: Långvarigt men reversibelt
Kognition: Intakt eller tillfälligt nedsatt
Varaktighet: Veckor-månader

Konfusion kan orsakas av anemi, hypercalcemi, infektion och hjärtåkomma. Dessa tillstånd bör således uteslutas när man träffar en patient med konfusion. Även hopo- och hyperthyreos kan ge psykiska symptom. Följande rutinprover är då lämpliga:

  • Blodstatus
  • Elektrolyter
  • S-calcium
  • Kreatinin
  • CRP
  • Thyroideastatus
  • Homocystein
  • EKG

Patofysiologisk mekanism vid konfusion
Det biologiska substratet bakom det störda tänkandet är de glutaminerga pyramidcellerna i cortex. Olika typer av stress i hjärnan (feber, nedsatt cirkulation) har som gemensam faktor en nedsatt syresättning eller ett ökat syrebehov som drabbar den glutaminerga transmissionen. Äldre har en sämre förmåga att kompensera brister i cirkulationen i hjärnan.