Klomipramin

Anafranil fungerar genom att bland annat hämna återupptaget av noradrenalin i CNS.

Hur påverkas blodtrycket generellt sett på lång och på kort sikt av ökad sympatikusaktivitet via cirkulerande noradrenalin och via samma transmittor genom direkt innervation? Tag hänsyn till baroreceptorer och till reninsystemet i ditt svar!
Svar: Noradrenalin kan via cirkulationen, eller via nervändslut, påverka kärltonus genom vasokonstriktion av prekapillära sfinktrar. Takykardi, som också höjer blodtryck på kort sikt genom ökad cardiac output, uppkommer via adrenalinreceptorer i sinusknutan som medierar kortare refraktärtid vilket ökar pulsen. Akuta effekter som detta balanseras av baroreceptorer som ökar sina hämmande signaler på vasomotorcentrum i CNS medierat via glossopharyngeus och nervus vagus och därmed minskar sympatikusut‐flödet till hjärta och kärl. Reninsystemet aktiveras också av sympatikus (både via nerver samt via cirkulerande hormon), och den salt och vattenretention (sekundärt till att ADH också frigörs) bidrar till att kontinuerlig sympatikusstimulering ger högre blodtryck på lång sikt.