GAF

Global Assessment of Functioning

GAF-skalan syftar till att bedöma en persons funktionsförmåga socialt, psykologisk och yrkesmässigt på en 100-gradig, endimensionell skala. Skalan är indelad i 10-poängs-intervall, och innehåller beskrivningar av funktionsbrister samt symptom. I skattningen skall bedömaren alltid fokusera på det som ger den lägsta GAF-poängen, oavsett om detta gäller funktion eller symptom. Grovt beskrivet så får en patient med allvarliga symptom poäng under 50 på GAF-skalan.

I fallet Anders Breivik har det diskuterats hur de norska experterna kunde ge honom så lågt som 2 poäng på GAF-skalan. Om man noga läser hur kriterierna för intervallet 1-10 i GAF-skalan är utformade så ser man att det räcker att ett finns en ständig risk att patienten tillfogar sig själv eller någon annan person skada för att han/hon ska få en poäng i detta intervall. Det måste anses fullt möjligt att en person som nyligen sett till att en kraftig bomb detonerat på allmän plats och sedan mördat 69 personer kan få 2 poäng på GAF-skalan. Andra personer kan få poäng i det intervallet för att de saknar förmåga att sköta sin hygien utan att de är farliga för andra.

Länk till GAF-formulär

Ytterligare ett GAF-formulär