Delirium Tremens

Delirium tremens kan uppträda efter avbrott i en längre tids dagligt missbruk av alkohol.

Symptom
Tilltagande vegetativa symptom, hallucinos, konfusion

Risken att drabbas av delirium ökar om man haft delirium tidigare, om man har somatisk sjukdom som t ex lunginflammation/UVI/subduralhematom, om man har uttalade vegetativa symptom (t ex puls över 120 slag/minut), tecken till förvirring/hallucinos, högt alkoholintag (minst 75 cl starksprit/dag) under lång tid (3 veckor), abstinenskramper (större risk ju tidigare under abstinensen det sker), hjärnskador samt missbruk av andra substanser.

Behandling
Misstänker man att risken att utveckla delirium tremens finns ska patienten ordineras bensodiazepiner eller hemineurin i högdos samt intramuskulär injektion av Betabion 50 mg/ml, 2 ml/dag i 3 dagar.

Ett behandlingsschema skulle kunna se ut så här:

Dag 1
Betabion intramuskulär injektion 100 mg x 1
Oxazepam 25 mg 2+2+2+2

Dag 2
Betabion intramuskulär injektion 100 mg x 1
Oxazepam 25 mg 2+1+1+2

Dag 3
Betabion intramuskulär injektion 100 mg x 1
Oxazepam 25 mg 1+1+1+1

Dag 4
Oxazepam 25 mg 1+1

Dag 5
Oxazepam 25 mg 1 tablett

En patient som drabbats av delirium tremens behandlas med fortsatt sederande bensodiazepiner med eventuellt tillägg av neuroleptikum. Patienten bör hållas i djup sömn eller åtminstone sängliggande. Täta kontroller av puls och blodtryck. Målvärde puls: < 100 slag/minut.