Biperiden

Biperiden
Akineton ®

Används vid parkinsonism medikamentellt betingade extrapyramidala symtom (akut dystoni och initial dyskinesi).