Bensodiazepin

Oxazepam
Sobril ® –
Oxascand ® –

Lorazepam
Temesta ® –

Alprazolam
Xanor ®

Bensodiazepiner bör administreras regelbundet och uppdelat i minst tre doser per dag. Preparaten har kort halveringstid och bör inte ordineras som vid behovsmedicin.