Ångest

Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

GAD utgör en riskfaktor för alkoholmissbruk.

GAD behandlas lämpligen med SSRI-preparat eller SNRI. Med tanke på långsamt insättande effekt av SSRI kan man med fördel kombinera behandlingen med Bensodiazepin under inledningsfasen. Kognitiv beteendeterapi rekommenderas också men har högre evidens vid t ex social fobi. Patienten bör undvika alkohol med tanke på ökad risk för beroendeutveckling.