Alexithymi

Alexithymi är ett tillstånd där en person har svårt att uttrycka och förstå sina egna och andras känslor. Ofta medför detta minskad förmåga att drömma och fantisera och svårigheter att skilja mellan reaktioner av till exempel ilska och sorg.

Alexithymi kan förekomma vid bland annat Aspergers syndrom.

Alexithymi orsakas av bristande cortikala förbindelser med limbiska systemet. Emotionerna som uppstår i limbiska systemet når aldrig cortex där de i normala fall orsakar en medveten känsla. Istället projiceras emotionerna perifert via det autonoma nervsystemet. Kroppsliga sensationer uppstår härigenom och det leder i sin tur ofta till somatisering.