Affektiva sjukdomar

Termen affektiva sjukdomar/syndrom är ett samlingsbegrepp där flera olika tillstånd ryms. Förstämningssyndrom, cykloida syndrom, schizoaffektiva syndrom och vissa förvirringstillstånd. I begreppet förstämningssyndrom ingår både unipolära, enbart depression, och bipolära, både depression och hypomani/mani, syndrom.