Yrsel

Psykiskt betingad yrsel? 
Somatiskt betingad yrsel? –> Perifer yrsel eller central yrsel?

Undersökning

Anamnes:
Vilken typ av rörelseupplevelse har patienten?
Yrselns duration?
I vilka situationer uppträder/förvärras yrseln?
Andra symptom i samband med yrseln?

Status:
Öronstatus
Neurologiskt status avseende n. okulomotorius, n. troklearis, n. abducens, n. trigeminus, n. facialis, n. glossopharyngeus, n. vagus, n. accessorius, n hypoglossus.
Rombergs prov
Nystagmus – Spontannystagmus? Riktning? Kan den hämmas genom fixation? Riktningsväxlande? Utlösbar av huvudskakning? Lägesbetingad och övergående? Lägesbetingad och kvarstående? Blickriktningsinducerad?
Centrala ögonmotorsystemet – Sackadrörelse, följerörelse?

MiniMentalTest

 

 

Perifer yrsel beror på skada i innerörat eller hörselnerven (kranialnerv VIII). Öronsus och hörselnedsättning förekommer ofta vid perifer yrsel.

Central yrsel beror på skada i hjärnstammen.

Latinska termer

Yrsel = Vertigo

Hörselnedsättning = Surditas

Öronsus = Tinnitus

Balansrubbning = Ataxi