Stroke

Hur relateras patientens kliniska symptom till hjärnskadans lokalisation?

Behandling

Akutbehandling
Trombolysbehandling kan ges inom tre timmar från insjuknandet.

Typisk DT-bild efter en embolisering till hjärnan
Efter ca tre dygn ses blod i infarktområdet. Detta kallas en “röd infarkt” och orsakas av att embolus fragmenterats och flyttats distalt i kärlträdet. Detta gör att blod kommer in i malacisk hjärnvävnad.