Statusfynd Skadelokalisation

Vilka slutsatser om skadans lokalisation kan man dra utifrån statusfynd och anamnestiska symptom?

Babinskis tecken
Babinski är positivt hos barn under 1 år.

Droppfot

Bredspårig gång

Snabba alternerande handrörelser

Finger näs-test

Häl knä-test

Grov kraft övre extremitet

Grov kraft nedre extremitet

Handgrepp

Pincettgrepp

Fingerspretning

Dorsalextension

Senreflexer

Känsel

Beröring

Smärta

Vibration

Temperatur

Stegrade reflexer
Tyder på övre motorneuronskada där de inhiberande effekterna från traktus corticospinalis uteblir. Kallas även “lång-banesymptom” eller “pyramidbanesymptom”

Fotklonus

Spasticitet
Uppkommer vid skada på kortikospinala systemet och medför en tonusökning vilken är kopplad till stegringen av monosynaptiska sträckreflexer. Tonusökningen är mer uttalad i muskulatur som verkar mot tyngdkraften, t ex flexorer i armen och extensorer i benet. Detta kan testas med snabba passiva rörelser i armbågsled och knäled.

Sfinkterfunktioner
Anamnes avseende vattenkastning och tarmfunktion samt sensibilitetspåverkan/bortfall perianalt. Sfinktertonus i anus. Residualurin i urinblåsan med en bladder scanner.