SPECT

SPECT-undersökning innebär mätning av en radioaktiv isotop där denna fördelas via kapillärträdet ut i fungerande hjärnvävnad. I skadade områden ses nedsatt aktivitet.