Polyneuropati

Möjliga orsaker

  • Ärftlig – Charcot-Marie-Tooth
  • Tryckkänslig
  • B-12-brist
  • Mononeruopatia multiplex

Behandling  vid demyeliniserande polyneuropati
Livsstilsråd – var försiktig med fysisk träning då belastningsskador lätt uppstår. Dock är det viktigt att röra på sig för att bibehålla smidighet. Använd bra skor. Operativ dekompression av n. Ulnaris i armbågen ger sällan något bra resultat. Operation av carpaltunnlarna avråds. B-vitaminer saknar effekt.