Perifera nervskador

Perifera nerver kan skadas genom:

  • Våld/trauma
  • Kompression
  • Ischemi
  • Köld/värme
  • Strålning
  • Metabola skador
  • Autoimmuna processer
  • Ärftliga sjukdomar

Wallersk degeneration
Axonet och myelinskidan perifert om en skada degenererar och försvinner. Schwanncellerna deltar först i degenerationen och sedan i läkningen (regenerationen).

Nervregeneration
Utifrån den proximala delen av nerven som skadats utvecklar axonen utskott som söker sig mot den kvarvarande perifera nervskadan