Neglect

En patient som inte noterar en del av sin egen kropp lider av neglect (kallas även anosognosi).