Hydrocephalus

Symptom

  • Minnesstörning eller koncentrationssvårigheter
  • Ostadig gång
  • Urininkontinens

Diagnos
CT visar ett vidgat ventrikelsystem

Behandling
Shuntinläggning