Hjärntumör

Om en tumör upptäcks i samband med en CT-undersökning samtidigt som tecken till förhöjt intrakraniellt tryck föreligger ska patienten tidigt få steroider mot tumörödemet.

Gliom
Gliom är primära hjärntumörer som utgår från gliaceller; hjärnans stödjevävnad. Det saknas för närvarande bot för denna tumörtyp. Behandlingen utöver kirurgi är strålning och ibland cellgifter som syftar till att fördröja recidiv så länge som möjlig. Gliom är en heterogen grupp där den mest maligna typen, Glioblastoma multiforme, trots behandling endast har statistisk överlevnad på 1-2 år medan de minst maligna tumörerna ändå har en överlevnad på 10-15 år, undantagsvis > 20 år.

Oligodendrogliom grad III

Kirurgisk behandling
Vilka möjligheter till kirurgisk behandling som finns är helt beroende av tumörens lokalisation i relation till stora blodkärl, hjärnstam och basala ganglier. Om en tumör exempelvis är begränsad till höger temporallob är operationsmöjligheterna goda. Man kan ta bort tumören i sin helhet utan att riskerna för ytterligare symptom efter operationen blir för stora. Motsvarande tumör på vänster sida ger en betydande risk för påverkan på Wernickes area och impressiv dysfasi.