Guillain-Barré

Guillain-Barrés syndrom är en autoimmun sjukdom. I över hälften av fallen har patienten haft någon infektion, genomgången operation eller vaccination veckorna före insjuknandet.