EEG

EEG visar cortex summerade summerade elektriska aktivitet, uttryckt som variationer i strömspänning mellan olika mätpunkter på skalpen. EEG medger en grov uppskattning av cortical funktion, som framsör allt är bra för att visa vakenhetsgrad.