Dystoni

Dystoni är den krampartade smärta som kan uppstå vid monotont arbete under lång tid. T ex musarm