Cerebrala aneurysm

Det finns två olika sätt att åtgärda cerebrala aneurysm.

Öppen kirurgi med clipping
Via en craniotomi framdissikeras aneurysmet och ett clips appliceras över aneurysmbasen.

Fördelar:

 • Väldokumenterad metod
 • Kända långtidsresultat
 • Man kan ta hänsyn till eventuella kärlavgångar från aneurysmkupolen då man har god överblick av kärlanatomin
 • Aneurysmhalsens bredd spelar mindre roll

Nackdelar:

 • Kräver vaskulärt skolad neurokirurg
 • Operationen kompliceras av att hjärnan är påverkad av den subarachnoidala blödningen
 • Risk för postoperative blödningar
 • Risk för sårläkningsproblem

Endovaskulär coiling
Aneurysmet stängs med hjälp av coils (platinaspiraler) som deponeras endovaskulärt inne i aneurysmsäcken. Metoden har använts i ca 10 år.

Fördelar:

 • Skonsammare metod med lägre mortalitet och morbiditet
 • Inga postoperativa sårproblem

Nackdelar:

 • Metoden fungerar inte på alla aneurysm (t ex aneurym med mycket bred hals, aneurysm med kärlavgångar från aneurysmkupolen)
 • Ej kända långtidsresultat