Alzheimers

Gradvis smygande minnesproblem.

Svårigheter med praxis i vardagen.

Nedsatt minne och spatial förmåga i test.

Frånvaro av ischemiska händelser i anamnesen och status.

Atrofi av mediala temporalloben vid CT-hjärna.

Sp-Tau kan vara förhöjt vid Alzheimers sjukdom. Tau är ett mikrotubulistabiliserande protein. Vid Alzheimers hyperfosforyleras Tau, släpper från mikrotubuli som destabiliseras och som i sin tur försämrar nervecellens transportfunktioner. Tau bildar fibriller som sedan utgör så kallade tangles, ett slags fibrillnystan i döende eller döda neuron.