Akustikusneurinom

Akustikusnneurinom sitter i en anatomiskt sårbar del av hjärnan. Denna del heter ponsvinkeln. Akustikus har låg malignitetsgrad men hör mortalitet vid ökad volym. Detta beror på de trånga förhållanden som råder i ponsvinkeln. Ett expanderande akustikusneurinom ger tryck på hjärnstammen.Om man räknar med metastastumörer intar akustikus 4-5:e plats (5-10 %) bland hjärntumörerna.

Ett vanligt symptom är känselnedsättning i ansiktet på grund av störd fortledning i n. trigeminus samt n. facialis.

Med tiden blir ofta cornealreflexen patologisk. Denna reflex har n trigeminus som afferent nerv och n. facialis som efferent nerv.

Prognos
Efter en operation är progosen vanligen god. Tumören metastaserar inte men kan någon gång recidivera.