Lege artis

Lege artis betyder “enligt konstens regel”. Inom sjukvården används det i betydelsen att patienten utreds och behandlas  överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.