Normalt åldrande

Försämrad funktion hos mitokondrien i hjärnvävnad är konstaterat både vid normalt åldrande och än mer markant vid t ex Alzheimers sjukdom.

Mitokondriedysfunktion kan bidra till cellulärt åldrande genom att den normalt ska reducera syre till vatten, genom oxidativ fosforylering, för att minska antalet aktiva syremetaboliter inne i cellen. Skadeaccumuleringsteorier för åldrande hävdar att reaktiva syremetaboliteroxiderar cellulära makromolekyler vilket kräver reparation för att funktionen inte ska försämras. I och med att cellen åldras avtar cellens delningshastighet och reparationsförmåga. Detta leder till att oxiderade molekyler accumuleras vilket orsakar försämrad funktion. En viss procent av syremolekylerna reduceras dock bara med en elektron och läcker ut från mitokondrien som superoxidradikal, vilket orsakar oxidativ stress.