Livets slut

I livets absoluta slutskede, de sista dagarna eller timmarna, kan cirkulationen förändras med perifer kyla och missfärgning av händer och ben. Andningsmönstret påverkas och blir oregelbundet, så kallad Cheyne-Stokes-andning. Trots att den döende personen inte svarar på tilltal kan det vara möjligt att personen ändå hör och upplever närvaro vid dödsbädden.