God man

En god man fungerar som en ställföreträdre för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. God man tillsätts av tingsrätten efter utredning av överförmyndaren. Godmanskapet kan initieras av den enskilde själv, av närstående eller av sjukvården. Om personen själv inte kan ge sitt samtycke fodras ett läkarintyg som styrker behovet av godmanskap. Intyget skrivs på ett särskilt formulär.

Det finns möjligheter inom äktenskapsbalken, efter upprättande av fullmakt, att makar får företräda varandra i vardagliga bankaffärer.

I de lägen då make/maka inte finns, och en person behöver hjälp med att sköta sin ekonomi av medicinska skäl som t ex demenssjukdom, kan det bli aktuellt med en god man.