Förstoppning

Movicol
Innehåller polyetenglycol i en balanserad elektrolytlösning. Verkar genom osmotisk effekt. Effekten är normaliserad tarmperistaltik och laxering.