Självkännedom

Att ha en falsk bild av sig själv innebär bl.a. att inte förstå hur jag upplevs eller påverkar min omgivning.

God självkännedom innebär:

  • Medvetenhet om sina värderingar
  • Bra förmåga att ta feedback
  • Lättare att förstå andra
  • Medveten om hur jag reagerar i stress och konflikter
  • Förmåga att ändra ledarstil vid behov