Ledarskap i vården

1. En strävan att utveckla empatisk förmåga hos hela arbetsgruppen gentemot patient, anhöriga och medarbetare

2. Demokratiskt ledarskap, dvs empowerment och låta sig “stöttas” av sina medarbetare

3. Tid för dialog i arbetsgruppen

4. Förmåga att fatta beslut i grupp, konsencus

5. Förmåga att hantera egna och andras känslor och tankar om livets mening, döden, religion m m

6. Ledarskapet bör nog upplevas mycket tydligt och närvarande för gruppen.

Det viktigaste är att utveckla gruppens potential alltså:

– kompetens

– kommunikationsförmåga

– motivation

– livsåskådningsfrågor

– grupputveckling

Det är ju inte så stor skillnad gentemot ledarskap i allmänhet även om det nog finns svåra inslag som osäkerhet, mycket svåra beslut, känsloyttringar m m/ Hans Almroth