FIRO

FIRO är indelad i tre (fyra) steg 

  1. Tillhöra (in-ut): “får jag komma ombord?” fas 1, alla måna om att bli accepterade, passar man in, vill man anpassa sig? Normer mm ännu ej satta.
  2. Kontroll (topp-botten): rollsökning, “vem styr båten?” fas 2, mest krävande fasen m konfrontationer och kraftmätningar, undergrupper, ifrågasättande av ledarskap (övergång i idyllfas innan fas 3).
  3. Samhörighet (nära‐avlägen): “vem sitter jag närmast?” fas 3, fungerande grupp, öppet klimat, problemhantering, funderingar runt vad andra anser om mig, vem jag står närmast, hur öppen jag kan vara mm. DOCK: gruppen kan gå tillbaka till ny rollsökningsfas om eventuella problem inte blir lösta