Arbetssituation

Som läkare har man ofta möjlighet att påverka sin arbetssituation i vissa avseenden. Denna möjlighet bör man uppmärksamma och ta tillvara då det har visat sig att en arbetssituation med stora utmaningar men med samtidig kontroll är den mest hälsosamma.

Vägar för att styra sin arbetssituation 

Välj bort uppgifter du inte behöver göra! Då kan du se till att de uppgifter som tillhör din yrkesroll genomförs på ett fullgott sätt. Detta kommer du att märka i den feedback du får av övrig personal och du kommer att känna dig mer tillfreds med din situation.

Utför de uppgifter som har störst positiv inverkan för patienter och övrig personal först. Sedan kan andra yrkesspecifika uppgifter genomföras.

Delegera uppgifter till övrig personal. Gör det på ett ödmjukt sätt och se till att de förstår att deras insats är betydelsefull.