Referensvärden

B-Erc-MCV: 82-98 fL
B-hemoglobin, kvinnor: 117-153 g/L
B-hemoglobin, män: 134-170 g/L
B-Leukocyter: 1,7-7,5 x 10’9/L
B-SR, kvinnor: 1-20 mm
B-SR, män: 1-12 mm
B-Trombocyter, kvinnor: 160-390 x 10’9/L
B-Trombocyter, män: 140-350 x 10’9/L
PK-INR: 0,8-1,2

D-Dimer:<0,25 mg/L

fP-Glucos: 4,2-6,0 mmol/L

PaCO2: 4,7-6,0 kPa

P-ALAT, kvinnor: <0,76 µkat/L
P-ALAT, män: <1,2 µkat/L
P-Albumin: 36-48 g/L
P-ASAT, kvinnor: <0,61 µkat/L
P-ASAT: <0,76 µkat/L
P-Bilirubin, konjugerat: <4 µmol/L
P-Bilirubin, totalt: <26 µmol/L
P-Fosfatas, Alkaliskt (P-ALP): 0,6-1,8 µkat/L
P-Laktatdehydrogenas (P-LD), vuxna <70 år: 4,3 µkat/L
P-Laktatdehydrogenas (P-LD), vuxna 18-70 år: 3,5 µkat/L
P-Amylas, pankratiskt: 0,15-1,10 µmol/L

PaO2: 10,0-13,5 kPa
P-Standardbikarbonat: 19-26 mmol/L

P-Calcium, fritt: 1,18-1,34 mmol/L
P-Calcium, totalt: 2,15-2,50 mmol/L
P-Fosfat, kvinnor: 0,8-1,5 mmol/L
P-Fosfat, män: 0,7-1,6 mmol/L

P-CRP: <10 mg/L

P-HDL-kolesterol, målvärde: < 1,0 mmol/L
P-Kolesterol, målvärde: < 5,0 mmol/L
P-LDL, målvärde vid sekundärprevention: <3,0 mmol/L
P-HDL, ökad risk för kardiovaskulär sjukdom: <1,0 mmol/L
fP-Triglycerider (P-Triacylglycerol), ökad risk för kardiovaskulär sjukdom: >2,0 mmol/L

BMI, kvinnor: 19-24 kg/m²
BMI, män: 20-25 kg/m²

P-Kalium: 3,5- 4,4 mmol/L
P- Natrium: 137-142 mmol/L
P-Magnesium: 0,70-0,95 mmol/L

P-Kreatinin, kvinnor:
P-Kreatinin, män:
Pt-Kreatinincearence: 80-150 mL/minut
P-Urat, kvinnor > 50 år: 155-350 µmol/L
P-Urat, kvinnor 18-50 år: 155-350 µmol/L
P-Urat, män: 230-480 µmol/L

S-Tyreotropin: 0,30-4,0 mU/L

S-Kobalamin: 140-540pmol/L

tU-Albumin: 0,030 g/dygn