Hyperkalemi

Akuta risker vid hyperkalemi

Hyperkalemi kan orsaka hjärtarytmier.

Behandling

Beror hyperkalemin på intorkning/vätskebrist korrigeras detta med vanligt NaCl dropp, som får gå in långsamt. Rektalt resonium.

Felkällor

Det är vanligt med venös stas och eller hemolys som förklaring till hyperkalemi, ett förhöjt LD talar starkt för detta som förklaring.