HbA1c

HbA1c är den procentandel av hemoglobinmolekylen som är glykosylerad vilket innebär att man vid förkortad erytrocytöverlevnad kan få låga HbA1c (ex hemolytisk anemi).