SBAR

SBAR är ett verktyg för strukturerad kommunikation. Det bidrar till att viktig information överförs snabbt och tydligt.

SBAR står för:

  • Situation
  • Bakgrund
  • Aktuellt tillstånd
  • Rekommendation

Många misstag i vården orsakas av missar i kommunikationen mellan vårdpersonal. En strukturerad kommunikation kan bidra till att minska risken för sådana missförstånd.

På skl.se finns mycket information och även en bra instruktionsvideo för SBAR. Denna länk leder direkt till videon.