Reflux

Symptom

Halsbränna och retrosternal sveda och smärta. En utvecklad refluxesofagit kan ge blödning samt strikturer med sväljningssvårigheter.

Ett annat symptom som ibland kan vara det enda är nattlig astma. Det orsakas av att maginnehåll aspireras och retar slemhinnan i luftvägarna.

Diagnos

Typisk anamnes väcker misstanke och en esofagogastroduodenoskopi (EDG-skopi) kan ofta bekräfta diagnosen. Vissa patienter har inte någon påvisbar esofagit och måste då genomgå en 24-timmars pH-mätning för att säkerställa diagnosen. Med hjälp av esofagusmanometri mäter man tryckgradienten över nedre esofagussfinktern (LES).  

Diagnosen bör verifieras objektivt då differentialdiagnoserna  är av allvarlig karaktär. Malignitet i magsäck, pancreas, gallvägar och tjocktarm samt koronarinsufficiens.

Behandling

I första hand:

  • Viktreduktion
  • Rökstopp
  • Inga måltider 3-4 timmar före sänggående
  • Förhöjd huvudända på sängen (minst 15 cm)
  • Undvik betablockerare som sänker trycket i LES.

I andra hand:

  • Protonpumpshämmare – Det kan bli aktuellt med många års underhållsbehandling.

I tredje hand:

  • Antirefluxkirurgi – Man syr magsäckens övre del runt distala esofagus. 95 % av operationerna är lyckade.

Patofysiologi

Slutningsmekanismen i nedre esofagus och kardia kan inte motstå trycket från maginnehållet. Hälften av de patienter som har påvisbar reflux har glidbråck i hiatus. Även friska personer kan drabbas av reflux vid ökat buktryck som vid exempelvis tunga lyft.

Histologi

Vid  Barrets esofagus, som orsakas av gastroesofageal reflux, ör det normala skivepitelet omvandlat till cylinderepitel inom ett område som strcker sig mer än 4 cm från kardia. Barrets esofagus medför ökad risk för esofaguscancer. Dessa patienter får genomgå regelbundna esofagogastroskopier med biopsitagning för patologisk anatomisk diagnostik (PAD).