Pleuratappning

Överväg inläggning av pleuradränage vid nedsatt andningsljud över lungorna, förstärkt perkussionston och hypoxi.

Dränaget inlägges i mellersta axillarlinjen i 4:e-5:e interkostalrummet. I höjd med bröstvårtan hos män och med bröstets nedre omslagsveck hos kvinnor.

  1. Ge rikligt med lokalbedövning via stick i underliggande revbens överkant
  2. Kontrollpunktera lungan med bedövningsnålen
  3. Stick in en grov peang i samma hål och dra isär vävnaden
  4. För in ett finger i pleurarummet och identifiera pleura parietale (lungsäcken)
  5. För in dränagslangen med en peang längs fingret

Dränaget sutureras till huden och ansluts till en sug.

Oftast är patienten sittande. Man perkuterar gränser. Kontrollerar att det är rätt sida (höger). Ger lokalbedövning mellan revbenen. Kontrollerar med nålen att jag ligger rätt dvs får vätska i retur efter det att jag perforeratparietala pleura. Går sedan in med grövre nål. Är noga med att gå in i överkant av ett revben för att inte sticka i kärl och nerver
som går i underkant av revben. Försöker att undvika pneumothorax genom att inte sticka för långt in så att jag perforerar lungan. Riskerna är framförallt blödning från intercostalartär samt pneumothorax. Man bör inte tappa mer än 1,5 liter, mindre om vätskan är blodig.

Protienkoncentrationen ger information om transsudat eller exsudat föreligger. Om proteinkoncentrationen är under 29 g/l föreligger transsudat vilket i första hand gör att hjärtsvikt ska misstänkas som orsak till vätskan.