Kolecystit

Akut gallblåseinflammation, akut kolecystit, är en inflammation i gallblåsans vägg. Inflammationen orsakas av kemiska komponenter i gallan.

Nästan alla patienter med akut kolecystit har även gallsten.

Symptom

Smärtsymptom vid akut kolecystit liknar till utbredning dem vid gallstensanfall men smärtan är konstant. Patienten har ofta även feber (38-39 ° C). Vid perforation av gallblåsan stiger febern. Vid gallblåseperitonit kan patienten drabbas av chock. 

Diagnos

Ultraljudsundersökning verifierar diagnosen.

Behandling

Akut kolecystektomi är det vanligaste alternativet. Det ger färre vårddagar och snabbare besvärsfrihet än konsevativ behandling då man ändå kommer välja att operera bort gallblåsan vid ett senare tillfälle. Recidiv är nämligen mycket vanliga.

Patofysiologi

Gallsten bildas oftast på grund av att gallan är övermättad med kolesterol som då fälls ut. Om en sådan sten fastnar i ductus cysticis och därmed omöjliggör tömning av gallblåsans innehåll ökar trycket i blåsan och slemhinnan skadas. Detta får till följd att en ond cirkel startar. Skadorna gör att prostaglandinsyntesen stimuleras, sekretoriska nerver aktiveras och sekretion av vätska till gallblåsan ökar. Utspänningen av blåsan ökar och slemhinneskadan blir värre. Inflammationen stimuleras ytteligare av kemiska faktorer i gallan som t ex lysolecitin.

Inflammationen kan ge kramp i Oddi-sfinktern vilket i sin tur kan ge gallstas.

Galla kan läcka genom gallblåseväggen och orsaka kemisk inflammation i bukhålan.

Gallblåsan kan perforeras och skapa fistlar till tarmar. Om stora gallstenar hamnar i tarmen kan gallstensileus uppstå.

Perforation av gallblåsan kan även resultera i adherenser och absesser.